• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Bine ați venit

Dragi colegi,


Este o mare plăcere și onoare pentru mine ca în numele Comitetului de Organizare să vă invit la Prima Conferință Naţională a Asociației de Medicină de Laborator din România, cu participare internațională, care va avea loc în perioada 18 – 21 mai 2016 la Cluj Napoca.

Conferința este organizată sub auspiciile International Federation of Clinical Chemistry IFCC și al European Federation of Laboratory Medicine EFLM, în colaborare cu UMF Iuliu Hațieganu Cluj Napoca, UMF Târgu Mureş, UMF București, UMF Timișoara și UMF Iași, având ca societăți profesionale partenere Societatea Română de Microbiologie și Societatea Română de Hematologie.

Rezultatele de laborator contribuie în foarte mare măsură la luarea deciziilor medicale, la stabilirea ghidurilor și protocoalelor clinice, iar progresele în domenii de vârf ale medicinei de laborator (biologie moleculară, genetică) au impact în conduita clinică. Printre obiectivele AMLR se numără stabilirea unor rețele de comunicare între profesioniștii care lucrează în laboratoare medicale, implementarea tehnicilor avansate de diagnostic, stabilirea unor standarde exigente de calitate pentru munca de laborator, iar întâlnirile anuale cu ocazia conferințelor sau congreselor oferă contextul adecvat pentru realizarea acestor deziderate.

Tematica conferinței acoperă aspecte din toate domeniile medicinei de laborator: biochimie, microbiologie, hematologie/hemostază, imunologie, genetică, biologie moleculară.

Expoziția de echipamente, reactivi și consumabile de laborator, precum și workshopurile organizate de companii vor contribui la crearea unei atmosfere de lucru interactive.

Tinerii colegi vor fi stimulați prin acordarea a două premii, pentru cea mai bună prezentare poster și pentru activitate profesională.

Pentru colegii din mediul universitar conferința oferă o bună oportunitate de a-și prezenta rezultatele cercetărilor. Rezumatele vor fi publicate în Revista Română de Medicină de Laborator (indexată ISI Thompson Reuters, cu factor de impact).

Manifestarea este creditată de Colegiul Medicilor din România cu 18 credite EMC prin adresa 3325 / 20.04.2016 și de către Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România cu 24 credite prin adresa 14/20.04.2016.

Conferința are loc în Cluj Napoca, oraș istoric din inima Transilvaniei, capitală europeană a tineretului în 2015, unul dintre cele mai importante centre universitare, culturale, industriale și economice din România. Moștenirea multiculturală, monumentele istorice, zonele pietonale animate, atmosfera vibrantă și tinerească a orașului sperăm să contribuie la crearea unei ambianțe calde și ospitaliere, oferind participanților ocazia să interacționeze atât în cadrul programului științific cât și al celui social.

Vă așteptăm cu drag!

Conf. Dr. Ioana BRUDAȘCĂ
Președinte AMLR
Președinte Comitet de Organizare

Parteneri Ştiinţifici

Limbi oficiale / Official languages

Română
English